Urla Boğaziçi Koleji

0232 754 35 58

[vc_row][vc_column][bunch_courses_detail testimonial=”%5B%7B%22thumb%22%3A%2277%22%2C%22title_ins%22%3A%22MAhfuz%20riad%22%2C%22course_rating%22%3A%224%22%2C%22ins_text%22%3A%22Expert%20Economic%20text%22%2C%22phone%22%3A%22%2B8801682648101%22%2C%22email%22%3A%22example%40gmail.com%22%7D%2C%7B%22thumb%22%3A%2277%22%2C%22title_ins%22%3A%22MAhfuz%20riad%22%2C%22course_rating%22%3A%223%22%2C%22ins_text%22%3A%22Expert%20Economic%20text%22%2C%22phone%22%3A%22%2B8801682648101%22%2C%22email%22%3A%22example%40gmail.com%22%7D%5D” accordian_panel=”%5B%7B%22acc_title%22%3A%221.%20%20First%20start%20the%20COURSE!%20%22%2C%22acc_tag%22%3A%22Video%22%2C%22acc_type%22%3A%22PREVIEW%22%2C%22acc_duration%22%3A%2220%20min%22%2C%22video%22%3A%22248%22%7D%2C%7B%22acc_title%22%3A%222.%20%20Course%20for%20ui%2Fux%20talent%20font%20%22%2C%22acc_type%22%3A%22FREE%22%2C%22acc_duration%22%3A%2240%20Page%22%2C%22acc_text%22%3A%22Parents%2C%20students%20and%20community%20members%20are%20invited%20to%20attend%20this%20meeting%2C%20which%20discusses%20educational%20issues%20at%20the%20high%20school%20and%20its%20middle%20and%20elementary%20schools.%20Schools%20in%20the%20Kerrington%20cluster%20are%3A%20Aldiger%2C%20Caramba%2C%20Chesterfield%2C%20Cutterey%2C%20Fraiser%2C%20Johnson%2C%20Antonio%2C%20Lorney%20Winston%2C%20Ramos%2C%20and%20Westford%20secondary%20schools%22%7D%2C%7B%22acc_title%22%3A%223.%20%20Moodboards%20and%20Mind%20Mapping%22%2C%22acc_type%22%3A%22SIMINAR%22%2C%22acc_duration%22%3A%222.40%20hours%22%2C%22acc_text%22%3A%22Parents%2C%20students%20and%20community%20members%20are%20invited%20to%20attend%20this%20meeting%2C%20which%20discusses%20educational%20issues%20at%20the%20high%20school%20and%20its%20middle%20and%20elementary%20schools.%20Schools%20in%20the%20Kerrington%20cluster%20are%3A%20Aldiger%2C%20Caramba%2C%20Chesterfield%2C%20Cutterey%2C%20Fraiser%2C%20Johnson%2C%20Antonio%2C%20Lorney%20Winston%2C%20Ramos%2C%20and%20Westford%20secondary%20schools%22%2C%22pdf_link%22%3A%22%23%22%2C%22pdf_link2%22%3A%22%23%22%7D%5D” title=”Başarıya giden yolda, ilk adımınız!” location=”Urla, İZMİR” course_title=”Ortaokul / Anadolu Lİsesi” title1=”Hedeflerimiz” text=”HEDEFLERİMİZ
Öğrencilerimizi; sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız
aklının süzgecinden geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek.

Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme
becerisi kazanmalarına katkıda bulunmak.

Öğrencilerimizin kendilerine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal
hizmet duygusu gelişmiş, zamanını iyi kullanan, duygularını rahatça
aktarabilen, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini
kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Öğrencilerimizi sorunlar üzerinde düşünmeye, irdelemeye ve çözüm
önerileri üretebilmeye yönlendirmek.

Öğrencilerimizin akademik yaşam sürecinde yalnız bırakmayıp sınav
odaklı eğim ile bu yolu birlikte yürümeye yardımcı olmak.

Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve
gereksinimlerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak.

Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu düşünce yeteneğiyle
donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek.

Eğitim ve öğrenme yaklaşımımızı ‘öğrenci merkezli’ bir anlayışla, her
bireyin farklı olduğunu kabul ederek belirlemek.

” feature_str=”A delightful way to teach kids about computers
Our campaign to ban plastic bags in Bali
Over 43 lectures and 60 hours of content
How to fix a broken education system
All over the world, there’s growing consensus that our education systems are broken.” title2=”Vizyonumuz” feature_strs=”Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şmdden hazır,
21. yüzyılın; yaratıcı, dünyaya uyumlu, sorunlara çözüm getiren, girişken,
yurtsever, yüksek donanımlı, üretken, ahlaklı, dinamik, öğrenmeyi seven,
yetiştirildiği bölgeye ve ülkesine katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir.” lec=”12″ duration=”45 Hours” skill=”Not yet” student=”87″ cert=”Not yet” lang=”English” fb=”https://facebook.com/urlabogazici” img=”59″]Merkezi sınavlara hazırlıkta, en önemli etken farkındalıktır. Öğrenci eğer yapabileceklerinin ve yapması gerekenlerin farkında ise çalışmak için gerekli motivasyonu sağlayacak ve başarıya giden yolda ilk adımını atacaktır.
[/bunch_courses_detail][/vc_column][/vc_row]

Urla Boğaziçi Koleji